O firmie

Laboratorium Mikrobiologiczne „Mikrografia” Sp. Z.o.o. jest firmą prywatną założoną w 2012 roku.  Obecnie według obowiązujących przepisów Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 28 marca 2012.

Laboratorium posiada opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na szczegółowych wytycznych Dobrej Praktyki Wytwarzania w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania w Dzienniku Ustaw nr Dz.U.08.184.1143  z dnia 17 października 2008 r., Ustawie Prawo Farmaceutyczne i aktualnym wydaniu Farmakopei. Podstawowym celem naszego Systemu Zarządzania Jakością jest utrzymanie odpowiedniego poziomu jakości świadczonych przez nas usług. Laboratorium Mikrobiologiczne „Mikrografia” dysponuje wykwalifikowaną kadrą oraz posiada skwalifikowany sprzęt i nowoczesne materiały do badań.

W dniu 24 maja 2013 Laboratorium otrzymało zezwolenie na wytwarzanie produktu leczniczego wydane przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny o numerze: GIF-IW-N-4000/WTC414/1/13.

Dnia 04.07.2014 otrzymaliśmy Certyfikat GMP potwierdzający zgodność warunków wytwarzania z aktualnie obowiązującymi wymogami Dobrej Praktyki Wytwarzania.

 

Laboratorium Mikrobiologiczne „Mikrografia” posiada system zarządzania jakością, który charakteryzuje się:

  • spójnym schematem organizacyjnym wraz z podziałem kompetencji i odpowiedzialności;
  • świadomym zaangażowaniem kierownictwa i personelu w sprawy jakości;
  • zorganizowanym systemem szkoleń dla całego personelu;
  • zorganizowanym trybem audytów umożliwiających ocenę pracy Laboratorium zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Najwyższym celem działalności Laboratorium Mikrobiologicznego jest wykonywanie badań zgodnie z najnowszymi metodami i etyką zawodową. Oznacza to, że chcemy zawsze osiągać następujące cele jakościowe:

  • wykonywać badania na najwyższym poziomie, poprzez zatrudnianie specjalistów, stosowanie nowoczesnej aparatury oraz nowoczesnych metod diagnostycznych;
  • zapewnić Zleceniodawcom odpowiednią informację o uzyskanych wynikach badań;
  • zapewnić Zleceniodawcom fachową obsługę, krótki czas oczekiwania na wynik jak również zapewnienie poufności danych związanych z uzyskanymi wynikami;
  • dążyć do podnoszenia kwalifikacji personelu.