Rzetelność i profesjonalizm

Rzetelność i profesjonalizm

Laboratorium mikrobiologiczne „Mikrografia” to nie tylko gwarancja profesjonalizmu w zakresie mikrobiologii farmaceutycznej, ale przede wszystkim wysoki standard usług. 

Naszym klientom oferujemy precyzyjne, rzetelne i terminowe wykonanie badań. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania: nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i podejmujemy się niestandardowych badań w zakresie mikrobiologii produktów farmaceutycznych. Dysponujemy nowoczesnym laboratorium, wyposażonym w wysokiej jakości sprzęt. Naszym największym atutem jest wykwalifikowany personel z międzynarodowym doświadczeniem w zakresie badań mikrobiologicznych. 

Działamy nieprzerwanie od 2012 roku

 

Jesteśmy specjalistami
w zakresie mikrobiologii

Badania mikrobiologiczne są podstawowym narzędziem do kontroli i oceny bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych. Lekceważenie drobnoustrojów ze względu na ich „mikro” charakter może być odczuwalne w skali „makro”. Nasze Laboratorium pomoże Państwu stworzyć system kontroli produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i zmniejszyć ryzyko wynikające z zanieczyszczeń drobnoustrojami.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu:

 • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, surowców i opakowań farmaceutycznych,
 • monitorowania środowiska wytwarzania,
 • oceny czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej,
 • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej,
 • walidacja metod mikrobiologicznych,
 • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz parą wodną pod ciśnieniem,
 • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych.

Dokonujemy oceny produktów i metod badań według aktualnie obowiązujących przepisów lub indywidualnych wymagań klienta.

Zarządzanie jakością

Laboratorium posiada opracowany i wdrożony System Zarządzania Jakością oparty na szczegółowych wytycznych Dobrej Praktyki Wytwarzania w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Laboratorium Mikrobiologiczne „Mikrografia” posiada system zarządzania jakością, który charakteryzuje się:
 • spójnym schematem organizacyjnym wraz z podziałem kompetencji
  i odpowiedzialności;
 • świadomym zaangażowaniem kierownictwa i personelu w sprawy jakości;
 • zorganizowanym systemem szkoleń dla całego personelu;
 • zorganizowanym trybem audytów umożliwiających ocenę pracy Laboratorium zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Najwyższym celem działalności Laboratorium Mikrobiologicznego jest wykonywanie badań zgodnie z najnowszymi metodami i etyką zawodową. Oznacza to, że chcemy zawsze osiągać następujące cele jakościowe:
 • wykonywać badania na najwyższym poziomie, poprzez zatrudnianie specjalistów, stosowanie nowoczesnej aparatury oraz nowoczesnych metod diagnostycznych;
 • zapewnić Zleceniodawcom odpowiednią informację o uzyskanych wynikach badań;
 • zapewnić Zleceniodawcom fachową obsługę, krótki czas oczekiwania na wynik jak również zapewnienie poufności danych związanych z uzyskanymi wynikami;
 • dążyć do podnoszenia kwalifikacji personelu.

Nasi partnerzy