Znaczenie mikrobiologii farmaceutycznej

W produkcji tak nieobojętnych dla zdrowia
i życia człowieka substancji jak leki, probiotyki
i wyroby medyczne zadbanie o 100-procentową czystość mikrobiologiczną ma znaczenie wręcz kluczowe.
Produkt, u którego nie została potwierdzona czystość mikrobiologiczna, może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia
i bezpieczeństwa pacjentów.

MIKROGRAFIA Sp. z o.o.
MIKROGRAFIA Sp. z o.o.

Dlaczego warto wybrać Mikrografię do badania mikrobiologii farmaceutycznej?

Wiemy, że w przypadku wyrobów farmaceutycznych potwierdzenie czystości mikrobiologicznej ma kluczowe znaczenia zarówno dla producentów, jak i dla pacjentów. Dlatego dokładamy wszelkich starań, by przeprowadzane przez nas analizy mikrobiologii farmaceutycznej wykonane były z całkowitą starannością, dokładnością w oparciu
o wytyczne GMP oraz Farmakopei Europejskiej
.

MIKROGRAFIA Sp. z o.o.
MIKROGRAFIA Sp. z o.o.