Wykonujemy badania mikrobiologiczne kosmetyków napotrzeby kontroli jakości produkcji.

Zakres oferty obejmuje wszystkie wymagane przepisami prawnymi badania. Na podstawowe badanie czystości mikrobiologicznej gotowego wyrobu, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) 1223, a także normy ISO 17516

Limity mikrobiologiczne, składają się:
– oznaczanie liczby drożdży i pleśni
– oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów
– oznaczanie Pseudomonas aeruginosa
– oznaczanie Candida albicans
– oznaczanie Staphylocccus aureus
– oznaczanie Escherichia coli

MIKROGRAFIA Sp. z o.o.
MIKROGRAFIA Sp. z o.o.

Czystość mikrobiologiczna

Czystość mikrobiologiczna produktów kosmetycznych jest bardzo ważnym elementem ich bezpieczeństwa. Producent powinien nie tylko zachowywać określone procedury
i standardy wytwarzania, lecz również stale prowadzić kontrolę czystości mikrobiologicznej higieny produkcji, surowców oraz wyrobów gotowych.

MIKROGRAFIA Sp. z o.o.
MIKROGRAFIA Sp. z o.o.