Badania Mikrobiologiczne są podstawowym narzędziem do kontroli i oceny bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych. Lekceważenie drobnoustrojów ze względu na ich „mikro” charakter może być odczuwalne w skali „makro”. Nasze Laboratorium pomoże Państwu stworzyć system kontroli produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i zmniejszyć ryzyko wynikające z zanieczyszczeń drobnoustrojami.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu:

Badanie czystości mikrobiologicznej

Badanie czystości mikrobiologicznej

Oferujemy kompleksowe badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, surowców i opakowań farmaceutycznych.

Dowiedz się więcej
Monitoring mikrobiologiczny

Monitoring mikrobiologiczny

Badamy środowisko wytwarzania w firmach kosmetycznych i farmaceutycznych, by spełniało ono normy ISO 14644. Nasz specjalistyczny sprzęt to gwarancja rzetelnie przeprowadzonej analizy. 

Dowiedz się więcej
Mikrobiologia farmaceutyczna

Mikrobiologia farmaceutyczna

Z wykorzystaniem wysokiej jakości podłoży mikrobiologicznych badamy czystość mikrobiologiczną leków, probiotyków i wyrobów medycznych – jest to warunek wprowadzenia ich...

Dowiedz się więcej
Mikrobiologia przemysłowa

Mikrobiologia przemysłowa

Mikrobiologia przemysłowa jako niezbędny element produkcji przemysłowej.

Dowiedz się więcej
Testy konserwacji

Testy konserwacji

Wykonujemy testy na obecność potencjalnie szkodliwych drobnoustrojów w produktach i surowcach związanych z branżą przemysłową.

Dowiedz się więcej
Badanie skuteczności sterylizacji

Badanie skuteczności sterylizacji

Przeprowadzamy badanie skuteczności czyszczenia w miejscach, które powinny wyróżniać się wysokim stopniem sterylizacji – np. gabinetach stomatologicznych. 

Dowiedz się więcej
Identyfikacja drobnoustrojów

Identyfikacja drobnoustrojów

W celu zweryfikowania sterylności produktu należy przeprowadzić identyfikację drobnoustrojów – usługę tę wykonujemy w naszym laboratorium na próbce dostarczonej przez klienta.

Dowiedz się więcej
Klasyfikacja pomieszczeń czystych

Klasyfikacja pomieszczeń czystych

Przeprowadzamy klasyfikację pomieszczeń czystych na podstawie Normy dla clean roomów 14644-1:2015. Sprawdzamy, czy poddane analizie pomieszczenia spełniają kryteria czystości. 

Dowiedz się więcej
Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Badanie czystości mikrobiologicznej kosmetyków

Dowiedz się więcej
Badania czystości probiotyków

Badania czystości probiotyków

Badania czystości mikrobiologicznej produktów leczniczych zawierających żywe drobnoustroje (probiotyki)

Dowiedz się więcej