Oferta

Badania czystości mikrobiologicznej, monitorowanie środowiska wytwarzania, test skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej- znamy się na wszystkim, czego potrzebuje Twoja firma.

Badania Mikrobiologiczne są podstawowym narzędziem do kontroli i oceny bezpieczeństwa i jakości produktów leczniczych. Lekceważenie drobnoustrojów ze względu na ich „mikro” charakter może być odczuwalne w skali „makro”. Nasze Laboratorium pomoże Państwu stworzyć system kontroli produktów leczniczych i surowców farmaceutycznych pod względem bezpieczeństwa mikrobiologicznego i zmniejszyć ryzyko wynikające z zanieczyszczeń drobnoustrojami.

Oferujemy Państwu szeroki wachlarz usług z zakresu:

  • badania czystości mikrobiologicznej niejałowych produktów leczniczych, suplementów diety, kosmetyków, surowców i opakowań farmaceutycznych
  • monitorowania środowiska wytwarzania
  • oceny czystości mikrobiologicznej wody oczyszczonej
  • badanie skuteczności ochrony przeciwdrobnoustrojowej
  • walidacja metod mikrobiologicznych
  • badanie skuteczności sterylizacji suchym gorącym powietrzem oraz parą wodną pod ciśnieniem
  • rutynowa kontrola pożywek używanych w badaniach mikrobiologicznych

Dokonujemy oceny produktów i metod badań według aktualnie obowiązujących przepisów lub indywidualnych wymagań klienta.