Pobieranie prób

Za pobranie i dostarczenie prób do badań odpowiada osoba przeszkolona i upoważniona przez Zleceniodawcę lub pracownik Laboratorium „Mikrografia”.

Próbki przeznaczone do badania czystości mikrobiologicznej powinny być pobierane w sposób aseptyczny.

Laboratorium „Mikrografia” dysponuje sterylnymi pojemnikami do pobierania prób o różnej objętości w zależności od potrzeb. Rodzaj oraz ilość  pojemników można uzgodnić kontaktując się telefonicznie z personelem Laboratorium.

Do materiałów przeznaczonych do badania czystości mikrobiologicznej niezbędne jest dostarczenie Zlecenia na wykonanie badania.

Próbki do badań przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 14 lub inaczej po wcześniejszym uzgodnieniu.